Ako a kde si nájsť mentora na medicíne?

Aj takéto tipy nájdeš v Diári MD. Sme v tom s tebou!

Potrebuješ mentora na to, aby si dokončil/a fakultu?
Pravdepodobne nie.

Chceš mentora na to, aby si naplnil/a svoj potenciál počas štúdia
a mal/a správne smerovanie?
Rozhodne áno.

Čo to vlastne ten „mentoring“ je?
Mentoring zahŕňa dlhodobý vzťah medzi mentorom a konkrétnym študentom alebo študentkou, ktorý je postavený na vzájomnom zdieľaní profesionálnych a osobných životných skúsenostiach oboch zúčastnených. Mentor je v tomto vzťahu učiteľom, vzorom, poradcom a podporovateľom, ktorý pracuje osobne, v rovnocennom vzťahu so svojím študentom a vedie ho počas určitého úseku jeho štúdia a ďalšieho vzdelávania.

Prečo mať mentora?
Mentor je niekto, kto ťa podporuje, má potrebné vedomosti o svojej práci, usporiadané medziľudské vzťahy, vyvážený profesionálny a osobný život a je dobrým vzorom a príkladom pre iných. Prostredníctvom individuálnej práce s mentorom môžeš čerpať z jeho vedomostí a skúseností, a takto získať potrebné znalosti, zručnosti a sebadôveru pre svoju prax.

Počas štúdia sa budeš zaoberať aj týmito otázkami:
– Aký medicínsky odbor ma zaujíma a kde chcem pracovať?
– Ako by sa dali zlepšiť moje zručnosti a ako môžem nadobudnúť nové skúsenosti?
– Ako môžem už počas štúdia na sebe pracovať, pomáhať pacientom
alebo robiť v nejakom vednom odbore či na iných projektoch?
– Ako môžem aj naďalej rozvíjať svoj potenciál a aké mám možnosti v kariére?
– Ako správne vyvážiť profesionálny a osobný život?
– Ako si mám rozložiť čas a efektívnejšie sa učiť?

Mentor, s ktorým máš profesionálny vzťah, ťa v týchto otázkach a rozhodnutiach môže usmerniť. Mentor ti tiež môže pomôcť vyhľadať alebo rozšíriť si obzor v možnostiach, ktoré ťa zaujímajú. Napríklad ťa naučiť viac o konkrétnom medicínskom odbore, zabezpečiť ti viac príležitostí pracovať s pacientmi alebo ťa informovať o možnostiach výskumu a štúdií. Mentor ti tiež bude poskytovať dôležitú spätnú väzbu.

Ako si nájsť mentora?
Niektoré fakulty disponujú takzvaným mentoringovým programom, v ktorom pridelia študentovi mentora. Problémom býva, že si títo dvaja nemusia vždy navzájom až tak „sadnúť“. Oveľa príjemnejšie je teda, keď si žiak nájde sám svojho vlastného mentora. Môže to byť aj (ne)lekár, ktorý už je mentorom iných študentov a oni s ním majú dobré skúsenosti.

Takže:
1. Neváhaj a informuj sa u starších študentov alebo v spolku ohľadom svojho potenciálneho mentora.
2. Rozprávaj sa s profesormi, asistentmi a lekármi, ktorých stretneš na prednáškach, cvičeniach, konferenciách alebo stážach. Možno ťa budú vedieť presne nasmerovať na mentora, ktorého hľadáš.
3. Ak začneš pracovať na študentskej vedeckej práci, v senáte alebo v spolkoch, tak sa prirodzene začneš pohybovať v prostredí, v ktorom môžeš stretnúť svojho mentora.
4. A keď získaš ten pocit, že ste si s mentorom sadli, skús sa ho spýtať, či by si pre teba nenašiel viac času aj na osobné stretnutia.

Na Slovensku a hlavne v medicínskych kruhoch ešte nie je úplne známy pojem mentoringu. Preto sa môže stať, že niekoho svojou prosbou zaskočíš, no zároveň ho aj určite zaujmeš svojou „proaktivitou“.

Neboj sa klopať na dvere a písať e-maily 🙂

 

Viac o tom ako si vytvoriť dobrý vzťah s mentorom a mnoho ďalšieho nájdeš v českom alebo slovenskom Diári MD.