Diar MD Dvojročný plán

Ako sa pozerať dva roky dopredu

Plánovanie na sedem rokov dopredu ti síce dá víziu, kam sa mieniš dostať, ale na to, aby sa ti to aj podarilo, si musíš definovať jasné ciele. Nasledujúce stránky sme ti rozdelili na štyri oblasti, ktoré označili naši lekári ako tie najdôležitejšie popri štúdiu medicíny. Budú ti známe už z kapitoly Balans.

Dva roky ti rozdeľujú štúdium na medicíne na tretiny a zároveň si ich môžeš predstaviť ako tri časti nejakého literárneho diela. Úvod, v ktorom si úplný zelenáč, jadro, v ktorom si už zabehnutý, či zabehnutá a záver, v ktorom sa cítiš ako doktor/ka. Ani sa nenazdáš a ten cyklus sa zopakuje. Ak teda chceš využiť potenciál každej z týchto etáp a vyťažiť zo svojho štúdia čo najviac, ísť na stáže a Erasmus do zahraničia, „robiť vedu“ alebo „makať“ na sebe, svojom zdraví a vzťahoch, potrebuješ plánovať.

Tým, že si vieš takto pozrieť svoju budúcnosť rok dopredu, vieš si aj stanoviť jasné kroky a neujdú ti kľúčové udalosti, akými je napríklad prihlasovanie sa na stáže, výber témy diplomovky alebo učenie sa cudzieho jazyka.

Nebudeš si musieť vyčítať: „Prečo som nezačal/a už minulý rok?”

Napíš si teda presné ciele ku každej oblasti. Skús byť konkrétny či konktrétna. Aký je tvoj cieľ? Kedy ho dosiahneš? Dá sa nejako zmerať? Ako budeš vedieť, že je už dosiahnutý?

Použi S.M.A.R.T. ciele. Tie vychádzajú z anglického
Specific – špecifické
Measurable – merateľné
Attainable – dosiahnuteľné
Realistic – reálne
Timely – a časovo ohraničené

Takže namiesto toho, že si povieš: „Chcem ísť na stáž do zahraničia,”najprv sa nad tým zamysli tzv. SMART a preformuluj si svoj výrok napríklad na:
„V lete 2020 sa budem hlásiť na mesačnú stáž v Španielsku cez Erasmus.”

Takto ti neostáva už nič iné, len identifikovať tie kroky, ktoré dovtedy musíš spraviť.